فراخوان دوم طرح دستیار فناوری

 فراخوان دوم طرح دستیار فناوری

فراخوان دوم طرح دستیار فناوری (ثبت نام خرداد 1402) از سوی وزارت علوم جهت اجرا به پارک های علم و فناوری ابلاغ گردیده است. این طرح در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حال تحصیل و ارائه آموزش های مرتبط با  کارآفرینی و کار تیمی به منظور توسعه همکاری های متقابل دانشگاه و پارک، مهارت آموزی به دانشجویان جهت ورود به بازار کار، تقویت واحدهای فناور دانش بنیان با تامین نیروی کار متخصص و در نهایت ارتقاء توان پاسخگویی دانشگاه به نیازهای جامعه تنظیم و برنامه ریزی شده است.

در این طرح دانشجویان با ثبت نام در سامانه طرح به آدرس  www.parkintern.ir و بر اساس قرارداد منعقده شده یک دوره 6 ماهه و در مجموع به مدت 300 ساعت در واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری مشغول به کار خواهند شد و پس از انجام ارزیابی، از حمایت های مالی این طرح برخوردار می شوند. حمایت های مالی در نظر گرفته شده برای این طرح به ازای 50 ساعت کار در ماه، مبلغ یک میلیون تومان برای دانشجویان مقطع کارشناسی، مبلغ دو میلیون تومان برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و مبلغ سه میلیون تومان برای دانشجویان مقطع دکتری خواهد بود که توسط پارک تامین خواهد شد. در پایان دوره نیز گواهی پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان صادر می شود. اساتید و دانشجویان جهت کسب اطلاعات تکمیلی می توانند به سامانه فوق الذکر مراجعه نمایند.

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی