اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص راهنمای سامانه گلستان

 اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص راهنمای سامانه گلستان

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند:

راهنمای کلیه منوهای سامانه گلستان در سامانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- راهنمای سامانه گلستان  برای دانشجویان درج شده است که با کلیک بر روی این لینک صفحه مورد نظر بارگذاری می شود.

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی