اطلاعیه شماره 2 -اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 دانشگاه سمنان

 اطلاعیه شماره 2 -اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 دانشگاه سمنان

بر اساس اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان، ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 این دانشگاه از ساعت 9 صبح 17 شهریور آغاز می شود

 

.آدرس درج اطلاعیه در سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

 

مشاهده اطلاعیه در سایت معاونت آموزشی دانشگاه

https://edu.semnan.ac.ir/XxXb

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی