ارتقای مرتبه‌ی علمی سرکار خانم دکتر فاطمه شریعتمدار طهرانی به دانشیاری

 ارتقای مرتبه‌ی علمی سرکار خانم دکتر فاطمه شریعتمدار طهرانی به دانشیاری

سر کار خانم دکتر فاطمه شریعتمدار طهرانی شنیدن خبر ارتقای شما به مرتبه دانشیاری باعث خوشحالی، فخر و مباهات دانشکده فیزیک شد. این موفقیت را صمیمانه به شما تبریک می‌گوییم و آرزوی موفقیتهای روز افزون برای شما داریم.

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی