آزمایشگاه نانومواد اپتیکی

آزمایشگاه نانومواد اپتیکی دارای تجهیزاتی نظیر آون، کوره، دستگاه لایه نشانی چرخشی، همزن مغناطیسی، ترازو، اتوکلاو، سانتریفیوژ، هود آزمایشگاهی و PH متر است که برای تولید نانوساختارها به روش­های مختلف (شیمیایی) کاربرد دارند. هدف این مجموعه تهیه­ ی نانو مواد با ساختارهای متفاوت، مشخصه­ یابی با تکنیک­های مختلف شامل خواص ساختاری، بررسی سطح و خواص اپتیکی و کاربرد این نانو مواد در زمینه های گوناگون از جمله ابزارهای الکترونیکی و اپتوالکترونیکی، فوتوکاتالیست، الکترو و فتوکرومیک، حسگرهای گازی و غیره است.