آزمایشگاه لایه نشانی

آزمایشگاه لایه نشانی مجهز به دستگاه تبخیر حرارتی در خلاء می باشد. با استفاده از این دستگاه می توان لایه های نازک با ضخامتی در حدود چند ده آنگستروم را ایجاد نمود. قابلیت های این دستگاه امکان انجام طرح­های تحقیقاتی و پایان نامه­های تحصیلات تکمیلی را فراهم نموده است. تاکنون لایه های نازک انواع مواد از جمله CdS، CdTe، ZnS، CdZnS تهیه و خواص مختلف آنها بررسی شده است.