آزمایشگاه تحقیقاتی قطعات نانوساختاری با سرپرستی خانم دکتر نفیسه معماریان در راستای پژوهش در زمینه فیزیک حالت جامد و سایر زمینه های بین رشته ای فعال می باشد و دانشجویان پروژه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می توانند در آن به تحقیق و پژوهش بپردازند.

در این آزمایشگاه امکان سنتز و مطالعه انواع نانوساختارها و لایه های نازک وجود دارد. هدف اصلی پژوهشهای انجام شده و در حال انجام در حوزه ابزارهای اپتوالکتریکی نظیر سلول های خورشیدی، فوتودتکتورها، قطعات الکتروکرومیک، فوتوکاتالیست ها و انواع حسگرها می باشد.