آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

این آزمایشگاه همزمان یا پس از گذراندن درس فیزیک حالت جامد 1 اخذ می­شود و هدف از گذراندان آن آشنایی بیشتر دانشجویان با مفاهیمی است که در دروس نظری یاد گرفته­اند.

بعضی از آزمایش هایی که در این آزمایشگاه انجام می­شود عبارتند از:

1-آزمایش کشش تار و بدست آوردن ناحیه الاستیک، پلاستیک و نقطه شکست سیم با استفاده از نمودار کشش بر حسب نیروی وارد بر سیم

2- بررسی تأثیرات یک میدان مغناطیسی ناهمگن بر روی مواد دیامغناطیس، پارامغناطیس و فرومغناطیس

3- تعیین ساختار بلور تنگستن با استفاده از گسیل میدان (FEM)

4- بررسی وابستگی دمایی مقاومت فلزات و نیمرساناها

5- رسم منحنی مشخصه ولتاژ- جریان یک فتو مقاومت (سولفات کادمیمCdS)

6- اندازه­گیری ضریب ثابت هال در فلزات و نیمرساناها

7- بررسی ساختار شبکه بلورهای NaCl   و LiF  به کمک اشعه X

8- آشنایی با ترموکوپل