آزمایشگاه فیزیک جدید

در این آزمایشگاه که یکی دیگر از آزمایشگاه های تخصصی دانشجویان کارشناسی فیزیک است، دانشجویان پس از گذراندن درس فیزیک جدید 1 و آشنایی با مباحثی چون اثر فوتوالکتریک، اثر زیمن، میلیکان، پراش اشعه X، پراش الکترون، تابش جسم سیاه و . . . این مفاهیم را از نزدیک و به صورت عملی مورد بررسی قرار می­دهند که به درک بهتر مطالب و مفاهیم فیزیک جدید منجر می­شود.

عناوین آزمایشهایی که در حال انجام در این آزمایشگاه است عبارتند از :
1-بررسی اثر فوتوالکتریک و تعیین ثابت پلانک

2-آزمایش قطره میلیکان

3-مشاهده طیف اتم هیدروژن و اندازه ­گیری طول موج خطوط طیف سری بالمر اتم هیدروژن

4-آزمایش زیمن

5-آزمایش فرانک هرتز

6- آزمایش پراش الکترون

7- تعیین ثابت پلانک بوسیله شکست اشعه X