آزمایشگاه رشد بلور

این آزمایشگاه محل انجام طرح­های تحقیقاتی و پروژه­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­باشد. در این آزمایشگاه رشد انواع بلورها به روش های سرد نمودن آهسته، روش هسته گذاری محلول از بالا(TSSG) و چکرالسکی، بریجمن، گداخت شعله­ای (ورنوئیل)، روش انتقال بخار شیمیایی (CVT) و . . . تولید و خواص مختلف آنها بررسی می­شود.